Zabytkowe drzwi i bramy w architekturze świeckiej miasta Jarosławia – problematyka ochrony konserwatorskiej

Problematyka ochrony konserwatorskiej historycznej stolarki drzwiowej stanowi temat, który od lat funkcjonuje w literaturze przedmiotu. Podejmowany był także kilkakrotnie na łamach kwartalnika „Renowacje i Zabytki”, lecz w dalszym ciągu jest aktualny. Zabytkowe drzwi nadal