OGŁOSZENIE I ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE RATOWNICZYCH BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH

OGŁOSZENIE I ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE RATOWNICZYCH BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytów w Przemyślu, na podstawie Regulaminu przyznawania środków finansowych na wykonanie opracowań specjalistycznych (…) przyjętego Zarządzeniem Nr 12