Przyznane dotacje 2023

W terminie do 30 listopada 2022 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu wpłynęło 349 wniosków o przyznanie dotacji na finansowanie prac remontowo – konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków ruchomych i nieruchomych. Poniżej w formie