O historii prac konserwatorskich w kościele OO Franciszkanów Konwentualnych w Przemyślu w dwudziestoleciu międzywojennym

Zachęcany do zapoznania się z artykułem dr Agaty Dworzak (Instytut Historii Sztuki UJ) pt. „Niebawem będą mieli Przemyślanie miłą sposobność oglądania, podziwiania no i krytykowania odnowionej głównej nawy kościoła”, czyli karta z dziejów prac konserwatorskich w kościele