Aktualności

Ulga na zabytki

Od 2022 r. wprowadzona została zachęta podatkowa w formie odliczenie od podstawy opodatkowania: 50% kwoty poniesionych wydatków na wpłaty na fundusz remontowy oraz na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dotyczące zabytku (wpisanego do rejestru zabytków lub