Aktualności

Fortyfikacje w Sieniawie

W bliskim sąsiedztwie pałacu w Sieniawie zachowały się pozostałości fortyfikacji nowożytnych miasta. Usytuowane po obu stronach drogi prowadzącej do centrum miasta (droga znajduje się w miejscu odpowiadającym dawnej bramie, z mostkiem i niewielkim rawelinem), są osłonięte