27 07-2021

Lotnisko w Hureczku

Co pewien czas wracamy do obiektów związanych z Twierdzą Przemyśl.

Tym razem zwracamy uwagę na jedno z lotnisk, które powstało w 1914 r., już w trakcie oblężenia Twierdzy, na przedpolach baterii fortecznej nr 13 Łapajówka, na polach wsi Hureczko, przy drodze i linii kolejowej w kierunku Lwowa. Znajdowało się w obszarze najważniejszego chyba rejonu obronnego Twierdzy, frontu wschodniego, w którego skład wchodziły m.in. Fort XIV Hurko, Fort XV Borek, Fort I Siedliska i grupa Siedliska.

Teren ten obecnie jest rozpoznawalny jako teren lotniska, ze względu na naturalne i rozlegle wypłaszczenie. Od okresu powojennego (ze względu na sąsiedztwo granicy) wykorzystywany jest jako pola orne, które podkreślają przestronność historycznego pola startowego. Powyżej, nieco w kierunku wschodnim, zaznacza się w krajobrazie fort XV Borek. Lotnisko w 1915 r. posiadało 9 sklepionych hangarów usytuowanych wzdłuż drogi, na długości ok. 300 m. Zespół koszarowy i warsztatowy o formie barakowej, znajdował się na przedpolu baterii Łapajówka. Lotnisko odgrywało ważną rolę w czasie walk o Lwów w 1918-1919 r. i w czasie wojny polsko – bolszewickiej.

Prezentujemy 2 zdjęcia lotnicze z 1944 r., z czasu II wojny, kiedy to lotnisko było użytkowane przez Niemców do lipca, a następnie przez Rosjan. Na zdjęciach dokładnie widać samoloty i ich ustawienie, strukturę baterii 13 Łapajówka, zarysowania starych hangarów z pierwszowojennego lotniska. Zdjęcia nie są dokładnie datowane. Pochodzą ze zbiorów National Archives and Records Administration.

Hureczko, 1944 r (niestety dokładna data nie jest znana), GX12226 SD, zdjęcie nr 138 skala 1:13000

Hurko, 1944 r (niestety dokładna data nie jest znana), GX12226 SD, zdjęcie nr 137, skala 1:13000.

Zdjęcia zostały udostępnione dzięki uprzejmości dr Mateusza Zawadzkiego z UMCS w Lublinie, z którym rozpoczynamy współpracę jako prowadzącym Studenckie Koło Naukowe Geoinformatyków.

Zapraszamy także do korzystania z aplikacji, gdzie nałożono i skalibrowano na podkładzie współczesnym mapy archiwalne z 1895 r. mapę Przemyśla z 1931 r., plan Przemyśla z 1932 r. oraz zdjęcia z 1944 r. , do której udostępniamy link: https://hgis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html...