Dotacje 2022

W związku z wejściem w życie w dniu 22 kwietnia 2021 r. Rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na listę skarbów dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.U 2021, poz.731) uprzejmie informujemy, że:

1/ zmianie uległ termin składania wniosków na przeprowadzenie w roku 2022 prac przy zabytku wpisanym do rejestru, termin do 28 lutego roku, w którym dotacja celowa ma być udzielona został zmieniony na  30 listopada roku poprzedzającego, w przypadku dofinansowania prac, które zostaną przeprowadzone.",

2/ niezbędnym dokumentem na etapie składania wniosku będzie ważne pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków,

3/ będzie istniała możliwość złożenia wniosku z pominięciem obowiązujących  terminów, jeżeli prace przy zabytku wpisanym do rejestru są wymagane ze względu na uszkodzenie tego zabytku w następstwie: pożaru, wybuchu, wstrząsu sejsmicznego, silnego wiatru, intensywnych opadów atmosferycznych, osuwiska ziemi, powodzi, katastrofy budowlanej lub innego nagłego zdarzenia o podobnym przebiegu, które wystąpiło w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

W związku z powyższym, publikujemy Regulamin przyznawania dotacji na rok 2022 wraz z drukami wniosków, który stanowi załącznik do Zarządzenia PWKZ z dnia 6 lipca 2021 r. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.