Zrealizowane dotacje

Wykaz dotacji zrealizowanych w 2023 roku:
Wykaz dotacji zrealizowanych w 2022r.
Wykaz dotacji zrealizowanych w 2021 roku:
Wykaz dotacji przyznanych w 2017 roku:
Wykaz dotacji przyznanych w 2016 roku:
Wykaz dotacji przyznanych w 2015 roku:
Wykaz dotacji przyznanych w 2014 roku: