Napisz do nas

Dodane przez administrator -

Jeśli nie znalazłeś na naszej stronie potrzebnych informacji, lub masz dodatkowe pytania - możesz skorzystać z poniższego formularza kontaktowego.

Polityka przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z pozyskiwaniem danych osobowych informujemy, zgodnie z zapisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO), że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków z/s w Przemyślu, ul. Jagiellońska 29, 37-700 Przemyśl,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO,
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 2, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów,
 5. podanie danych osobowych jest obowiązkowe i umożliwi realizację ustawowych zadań Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz załatwienie inicjowanych przez Panią/Pana spraw. W przypadku ich niepodania nie będzie możliwe załatwienie Pani/Pana spraw,
 6. przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
  2. sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO,
  3. ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów,
 7. przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, na podstawie której przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody),
 8. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie,
 9. przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia swoich danych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana prawa do przeniesienia Pani/Pana danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie,
 10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu,
 11. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej bez postawy prawnej.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz  korzystania z praw związanych z przetwarzaniem  danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu:

 1. listownie na adres: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu,
  ul. Jagiellońska 29, 37-700 Przemyśl
 2. telefonicznie 16 678 59 44, wew. 39, 16 678 61 78, wew. 39
 3. e-mailowo: rodo@wuozprzemysl.pl
 4. Możliwy jest również kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy ul. Jagiellońskiej 29 w Przemyślu.

Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Damian Pękalski – Inspektor Ochrony Danych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony
Zabytków z/s w Przemyślu

Kontakt:
Przemyśl, ul. Jagiellońska 29, 37-700 Przemyśl
tel: 16 678 59 44 wew. 39, 16 678 61 78 wew. 39
e-mail: rodo@wuozprzemysl.pl