Struktura organizacyjna

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków (WUOZ) jest państwową jednostką budżetową wchodzącej w skład wojewódzkiej administracji zespolonej zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami. Urząd działa w granicach województwa Podkarpackiego a jego siedziba główną jest miasto Przemyśl.

Terytorialny zasięg działania:        

Wojewódzki Konserwator Zabytków -  całe województwo Podkarpackie oraz terytorialnie

powiaty: jarosławski, przemyski ziemski i grodzki, przeworski, lubaczowski


Delegatura w Krośnie

powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jasielski, krośnieński ziemski i grodzki, sanocki, leski


Delegatura w Rzeszowie

powiaty: dębicki, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski ziemski i grodzki, strzyżowski


Delegatura w Tarnobrzegu          

powiaty: mielecki, niżański, stalowowolski, tarnobrzeski ziemski i grodzki


Zgodnie z regulaminem organizacyjnym WUOZ struktura wygląda następująco:

Struktura Podkarpackiego WUOZ