Dotacje 2024

Działając na podstawie art. 74 pkt. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 840.) oraz rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 16 kwietnia 2021 r.  publikujemy Regulamin przyznawania dotacji na rok 2023 wraz z drukami wniosków, który stanowi załącznik do Zarządzenia PWKZ z dnia 31 października 2023 r. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.