Opłaty skarbowe

Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku:

  • Wydanie zaświadczenia - 17 zł

  • Opłata za pełnomocnictwo - 17 zł

  • Pozwolenie na prace konserwatorskie - 82 zł

  • Zmiana pozwolenia na prace konserwatorskie - 41 zł

  • Pozwolenie na wywóz zabytku za granicę - 44 zł

Opłaty należy dokonać w kasie: 

  • Urzędu Miasta Przemyśla, ul. Wodna 11, 37 - 700 Przemyśl 
  • Numer konta: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003, GETIN NOBILE BANK S.A.