Film o WUOZ

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu oprócz zadań statutowych zajmuje się szeroko pojętą popularyzacją i upowszechnianiem wiedzy o zabytkach i dziedzictwie kulturowym Podkarpacia.

Widząc jak wielkim zainteresowaniem cieszą się nasze materiały wśród fachowców, miłośników zabytków jak i społeczeństwa, postanowiliśmy przybliżyć nasz zawód, naszą prace oraz funkcjonowanie urzędu poprzez krótki film.

 

Film jest wizytówką jak i kompendium wiedzy na temat naszej pracy, wyjątkowych obiektów zabytkowych jak i walorów  kulturowych, które wyróżnia regon podkarpacki. W filmie pokazujemy to co najcenniejsze i najciekawsze na naszym terenie.

Dodatkowo, z filmu dowiadujemy się kim jest konserwator zabytków, w sposób szczególny przedstawia to zagadnienie Bartosz Podubny Z-ca Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków -  Konserwator jest urzędnikiem, pracuje z dokumentami, wydaje decyzje administracyjne, ale jednocześnie jest urzędnikiem dość szczególnym. Musi mieć bardzo dużą wiedzę o historii, architekturze i sztuce swojego regionu i musi to rzeczywiście kochać.  Każdy z nas ma też praktyczne doświadczenie w tym zawodzie, bo każdy spędził kiedyś dużo czasu na rusztowaniu. A to znaczy, że zabytki znamy naprawdę z bliska i kiedy trzeba ich bronić, łatwo nie odpuszczamy. 

Dobrego odbioru !