Porady konserwatorskie

W dniach 24-25 października 2019 roku, odbyła się pierwsza konferencja skierowana do księży, opiekunów obiektów zabytkowych z terenu Archidiecezji Przemyskiej, która miała miejsce w dwóch miastach, w Przemyślu i Krośnie. W trakcie konferencji zorganizowanej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i Archidiecezję Przemyską swój obszerny wykład wygłosiła Pani Profesor Bogumiła Rouba, konserwator dzieł sztuki, przewodnicząca Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wieloletnia praktyka Pani Profesor i doświadczenie w pracy w zabytkowych obiektach sakralnych przyczyniły się do sformułowania materiałów instruktażowych dedykowanych księżom, które stanowiące precyzyjny zapis wykładu, zamieszczamy jako materiał ogólnodostępny.