Porady konserwatorskie

  • Drzwi i bramy w architekturze świeckiej miasta Jarosławia od końca wieku XVIII do roku 1939. Tom I i II to publikacje Jadwigi Stęchły, które obejmują wszystkie zagadnienia dotyczące historycznej stolarki drzwiowej Jarosławia. Autorka analizuje stan badań, dokonuje typologii i systematyki stolarki, omawia projektantów i wykonawców. Zajmuje się także problematyką ochrony konserwatorskiej i wieloma innymi aspektami. Katalog obejmuje 170 obiektów, zawiera dokumentację rysunkowo-pomiarową, a nawet spis wszystkich ślusarzy i stolarzy zaangażowanym w prace nad omawianymi drzwiami. Autorka proponuje także wytyczne i proponowane kierunki działań w kontekście problemów konserwatorskich.

     

  • W dniach 24-25 października 2019 roku, odbyła się pierwsza konferencja skierowana do księży, opiekunów obiektów zabytkowych z terenu Archidiecezji Przemyskiej, która miała miejsce w dwóch miastach, w Przemyślu i Krośnie. W trakcie konferencji zorganizowanej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i Archidiecezję Przemyską swój obszerny wykład wygłosiła Pani Profesor Bogumiła Rouba, konserwator dzieł sztuki, przewodnicząca Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wieloletnia praktyka Pani Profesor i doświadczenie w pracy w zabytkowych obiektach sakralnych przyczyniły się do sformułowania materiałów instruktażowych dedykowanych księżom, które stanowiące precyzyjny zapis wykładu, zamieszczamy jako materiał ogólnodostępny.

 

  • Kolejną pozycją wartą zapoznania się, jest "Poradnik opiekuna domu drewnianego", który powstał na bazie blisko dwudziestoletnich doświadczeń autora w konserwacji zabytków drewnianych. W książce opisano właściwości drewna, rodzaje konstrukcji drewnianych oraz podstawowe rodzaje remontów budynków drewnianych. Poradnik zawiera zasady kompleksowego remontu budynku zaniedbanego jak i etapy prac przy fragmentach konstrukcji budynków lepiej zachowanych. Znajdziemy tu szczegółowe rozwiązania i przykłady, w jaki sposób modernizować i pielęgnować stare, drewniane domy.